công cụ chuyển đổi Centimet sang Inch

Để chuyển đổi Centimet - Inch

Centimet
công cụ chuyển đổi Inch sang Centimet Dễ dàng chuyển đổi Centimet (cm) sang (in) bằng công cụ trực tuyến đơn giản này.

Công cụ chuyển đổi từ Centimet sang hoạt động như thế nào?

Đây là công cụ rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nhập số lượng bạn muốn chuyển (bằng Centimet) và nhấp "Chuyển đổi" để biết kết quả chuyển đổi sang (in)

Kết quả chuyển đổi giữa Centimet và

là bao nhiêu Để biết kết quả chuyển đổi từ Centimet sang , bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này = Centimet*0.39370098114

Công cụ chuyển đổi 2 Centimet sang Inch?

2 Centimet bằng 0,7874 Inch (2cm = 0.787in)

Công cụ chuyển đổi 5 Centimet sang Inch?

5 Centimet bằng 1,9685 Inch (5cm = 1.969in)

Công cụ chuyển đổi 10 Centimet sang Inch?

10 Centimet bằng 3,9370 Inch (10cm = 3.937in)

Công cụ chuyển đổi 20 Centimet sang Inch?

20 Centimet bằng 7,8740 Inch (20cm = 7.874in)

Công cụ chuyển đổi 100 Centimet sang Inch?

100 Centimet bằng 39,3701 Inch (100cm = 39.37in)