công cụ chuyển đổi Centimet sang Yard

Để chuyển đổi Centimet - Yard

Centimet
công cụ chuyển đổi Yard sang Centimet Dễ dàng chuyển đổi Centimet (cm) sang (yd) bằng công cụ trực tuyến đơn giản này.

Công cụ chuyển đổi từ Centimet sang hoạt động như thế nào?

Đây là công cụ rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nhập số lượng bạn muốn chuyển (bằng Centimet) và nhấp "Chuyển đổi" để biết kết quả chuyển đổi sang (yd)

Kết quả chuyển đổi giữa Centimet và

là bao nhiêu Để biết kết quả chuyển đổi từ Centimet sang , bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này = Centimet*0.010936100483

Công cụ chuyển đổi 20 Centimet sang Yard?

20 Centimet bằng 0,2187 Yard (20cm = 0.219yd)

Công cụ chuyển đổi 50 Centimet sang Yard?

50 Centimet bằng 0,5468 Yard (50cm = 0.547yd)

Công cụ chuyển đổi 100 Centimet sang Yard?

100 Centimet bằng 1,0936 Yard (100cm = 1.094yd)

Công cụ chuyển đổi 200 Centimet sang Yard?

200 Centimet bằng 2,1872 Yard (200cm = 2.187yd)

Công cụ chuyển đổi 1000 Centimet sang Yard?

1.000 Centimet bằng 10,9361 Yard (1000cm = 10.936yd)