công cụ chuyển đổi Feet sang Inch

Để chuyển đổi Feet - Inch

Feet
công cụ chuyển đổi Inch sang Feet Dễ dàng chuyển đổi Feet (ft) sang (in) bằng công cụ trực tuyến đơn giản này.

Công cụ chuyển đổi từ Feet sang hoạt động như thế nào?

Đây là công cụ rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nhập số lượng bạn muốn chuyển (bằng Feet) và nhấp "Chuyển đổi" để biết kết quả chuyển đổi sang (in)

Kết quả chuyển đổi giữa Feet và

là bao nhiêu Để biết kết quả chuyển đổi từ Feet sang , bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này = Feet*12

Công cụ chuyển đổi 0.20 Feet sang Inch?

0,20 Feet bằng 2 Inch (0.2ft = 2.4in)

Công cụ chuyển đổi 0.50 Feet sang Inch?

0,50 Feet bằng 6 Inch (0.5ft = 6in)

Bao nhiêu 1 Feet en Inch?

1 Feet bằng 12 Inch (1ft = 12in)

Công cụ chuyển đổi 2 Feet sang Inch?

2 Feet bằng 24,0000 Inch (2ft = 24in)

Công cụ chuyển đổi 10 Feet sang Inch?

10 Feet bằng 120,0001 Inch (10ft = 120in)