công cụ chuyển đổi Feet sang Milimet

Để chuyển đổi Feet - Milimet

Feet
công cụ chuyển đổi Milimet sang Feet Dễ dàng chuyển đổi Feet (ft) sang (mm) bằng công cụ trực tuyến đơn giản này.

Công cụ chuyển đổi từ Feet sang hoạt động như thế nào?

Đây là công cụ rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nhập số lượng bạn muốn chuyển (bằng Feet) và nhấp "Chuyển đổi" để biết kết quả chuyển đổi sang (mm)

Kết quả chuyển đổi giữa Feet và

là bao nhiêu Để biết kết quả chuyển đổi từ Feet sang , bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này = Feet*304.8

Công cụ chuyển đổi 0.02 Feet sang Milimet ?

0,02 Feet bằng 6 Milimet (0.02ft = 6.096mm)

Công cụ chuyển đổi 0.05 Feet sang Milimet ?

0,05 Feet bằng 15 Milimet (0.05ft = 15.24mm)

Công cụ chuyển đổi 0.10 Feet sang Milimet ?

0,10 Feet bằng 30 Milimet (0.1ft = 30.48mm)

Công cụ chuyển đổi 0.20 Feet sang Milimet ?

0,20 Feet bằng 61 Milimet (0.2ft = 60.96mm)

Bao nhiêu 1 Feet en Milimet ?

1 Feet bằng 304.8 Milimet (1ft = 304.8mm)