công cụ chuyển đổi Feet sang Yard

Để chuyển đổi Feet - Yard

Feet
công cụ chuyển đổi Yard sang Feet Dễ dàng chuyển đổi Feet (ft) sang (yd) bằng công cụ trực tuyến đơn giản này.

Công cụ chuyển đổi từ Feet sang hoạt động như thế nào?

Đây là công cụ rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nhập số lượng bạn muốn chuyển (bằng Feet) và nhấp "Chuyển đổi" để biết kết quả chuyển đổi sang (yd)

Kết quả chuyển đổi giữa Feet và

là bao nhiêu Để biết kết quả chuyển đổi từ Feet sang , bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này = Feet*0.33333234018318

Công cụ chuyển đổi 2 Feet sang Yard?

2 Feet bằng 0,6667 Yard (2ft = 0.667yd)

Công cụ chuyển đổi 5 Feet sang Yard?

5 Feet bằng 1,6667 Yard (5ft = 1.667yd)

Công cụ chuyển đổi 10 Feet sang Yard?

10 Feet bằng 3,3333 Yard (10ft = 3.333yd)

Công cụ chuyển đổi 20 Feet sang Yard?

20 Feet bằng 6,6666 Yard (20ft = 6.667yd)

Công cụ chuyển đổi 100 Feet sang Yard?

100 Feet bằng 33,3332 Yard (100ft = 33.333yd)