công cụ chuyển đổi Inch sang Milimet

Để chuyển đổi Inch - Milimet

Inch
công cụ chuyển đổi Milimet sang Inch Dễ dàng chuyển đổi Inch (in) sang (mm) bằng công cụ trực tuyến đơn giản này.

Công cụ chuyển đổi từ Inch sang hoạt động như thế nào?

Đây là công cụ rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nhập số lượng bạn muốn chuyển (bằng Inch) và nhấp "Chuyển đổi" để biết kết quả chuyển đổi sang (mm)

Kết quả chuyển đổi giữa Inch và

là bao nhiêu Để biết kết quả chuyển đổi từ Inch sang , bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này = Inch*25.4

Công cụ chuyển đổi 0.20 Inch sang Milimet ?

0,20 Inch bằng 5 Milimet (0.2in = 5.08mm)

Công cụ chuyển đổi 0.50 Inch sang Milimet ?

0,50 Inch bằng 13 Milimet (0.5in = 12.7mm)

Bao nhiêu 1 Inch en Milimet ?

1 Inch bằng 25.4 Milimet (1in = 25.4mm)

Công cụ chuyển đổi 2 Inch sang Milimet ?

2 Inch bằng 50,8000 Milimet (2in = 50.8mm)

Công cụ chuyển đổi 10 Inch sang Milimet ?

10 Inch bằng 253,9999 Milimet (10in = 254mm)